Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Grafické řešení nosného lana

Úkolem je mezi klouby bedech A a B napnout nosné lano, které bude přenášet dané svislé zatížení. Postup řešení lze shrnout v následujích bodech: 1) Řeší se reakce jako na prostém nosníku. 2) Doplní se rovnovážná soustava, tj. dvě síly H na stejném paprsku, které mají opačný směr a leží na spojnici bodů A a B. Její velikost mohu zvolit. 3) Doplňují se jednotlivě součtové čáry ve styčných bodech postupně od jedné strany konstrukce. 4) Součtové čáry ve styčnících definují směr nosného lana v jednotlivých úsecích a normálovou sílu. 5) Pokud je síla v nosném lanu příliš veliká, je možné upravit velikost H a postup opakovat. Na velikosti H závisí vzepětí lana.