Förklara vinklar

Författare/skapare:
Anders Hultberg
Område(n):
Vinklar

Hitta samband mellan vinklarna

Formulera ett samband för de olika vinklarna. Dra i punkterna för att ändra vinklarna. 1. Vilka vinklar är Likbelägna vinklar och hur påverkar de varandra? 2. Vilka vinklar är Sidovinklar och hur påverkar de varandra? 3. Vilka vinklar är Alternativvinklar och hur påverkar de varandra? 4. Vilka vinklar är Vertikalvinklar och hur påverkar de varandra? 5. En vinkel per punkt (nedre höger) syns inte. Kan du avgöra hur stor den är med hjälp av de andra 4 frågorna?