Pythagoras sats fr Euclides Elementa 300 BC (I/47)

Författare/skapare:
Edward
I rätvinkliga trianglar är kvadraten av den räta vinkelns motstående sidas kvadrat lika med summan av kvadraten på de närliggande sidornas kvadrater. Syftet med denna konstruktion är att åskådliggöra beviset för detta från Euklides Elementa bok I postulat 47. Betrakta trianglarna T1 and T2 och deras yta.