Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Tub de raigs catòdics

Construcció inspirada en el problema 3 de l'opció B de la sèrie 2 de les PAU de física (Catalunya) de setembre de 2010. Es mostra un tub de raigs catòdics en el qual els electrons s'acceleren en passar per un canó amb una diferència de potencial ΔV=5,0·10³ V entre els seus extrems. Després arriben a una zona on hi ha un camp elèctric vertical. En la construcció es pot modificar el módul i el sentit del camp elèctric.