Vinkelrette linjer med passer og lineal 1

Her ses et eksempel på, hvordan man kan konstruere to linjer vinkelret på hinanden. Udgangspunktet er tre punkter, hvor den ene linje går gennem de to første punkter og den vinkelrette linje går gennem det tredje punkt. De røde punkter er vores tre oprindelige punkter, og du kan flytte rundt på dem. Den røde linje er den første linje, som vi vil tegne vinkelret på. Den grønne linje er den vinkelrette gennem det tredje punkt. Du kan justere på størrelsen af den lilla og de blå cirkler ved at trække i det blå og det lilla punkt.
  • Prøv at at få konstruktionen til at bryde sammen, så den grønne linje ikke bliver tegnet.
  • Overvej, hvorfor sammenbruddet sker.
  • Foreslå nogle krav til konstruktionen, så det ikke vil ske.