Google Клас
GeoGebraGeoGebra Клас

Зображення чотриркутної призми

Модель дозволяє зінювати форму основи, її положення і розміри, нахил бічного ребра, висоту призми та напрям проектування