Definitionen af tangens

Forfatter
LINE
Træk i retningspunktet og observer ændringen i tangens.
Aflæs på figuren følgende: tan(0) tan(45) tan(135) tan(180) tan(225) tan(90) Kan du opstille en generel formel ud fra sammenhængen du så i ovenstående aflæsninger? På figuren ses to retvinklede trekanter ABC og APQ. De to trekanter er ensvinklede og derfor gælder det som bekendt, at |AB|/|AP|=|BC|/|PQ|=|CA|/|QA|. Indsæt figurens oplysninger i formlen. Kan du, ud fra den formel du netop har skrevet op, bevise at tan(v) = sin(v)/cos(v)?