Resolució de triangles qualssevol

La resolució d'un triangle qualsevol es pot fer aplicant el teorema del sinus o del cosinus i també fent la construcció amb GeoGebra.

Tasca 1

Resol els següents triangles: a) a=10cm, B=50º, C=63º b) a=3cm, b=5cm, c=6cm c) a=7cm, b=6cm, B=57º d) a=7cm, b=8cm, B=57º e) a=7cm, b=4cm, B=57º d) a=7cm, b=9cm, B=100º e) a=15cm, b=20cm, C=30º

Tasca 2

Un vaixell N té problemes i envia senyals de socors a dos ports A i B que es troben a una distància de 400km en línia recta l'un de l'altre. El radiogoniòmetre permet saber els angles NAB = 110º i NBA = 50º. A quina distància es troba el vaixell de cadascun dels ports?
Image

Tasca 3

Dos vaixells surten d'un port en direccions que formen entre si un angle de 50º. Un dels vaixells va a una velocitat de 35km/h i l'altre a 43km/h. Quina distància hi haurà entre els dos vaixells al cap de 4 hores?