Sekantens lutning. Solkräm

Författare/skapare:
Mårten hultgren
Kostnaden i kronor att producera x liter solkräm ges av funktionen K(x). Kostnadsfunktionen gäller för 0< x< 5500. Grafen till denna funktion är ritad i blått här nedan. Punkterna (1000, 376250) och (4000, 1040000) är markerade på grafen. Genom att ändra x-värdena i cellerna A1 och A2 flyttas punkterna längs med grafen. 1. Bestäm K(3000) genom att ändra värdet i A2. Tolka resultatet i ord. 2. Kryssa i rutan "Visa sekant". När man gör detta kommer sekanten visas och sekantens lutning ges av "delta K genom delta x". Bestäm lutningen mellan punkterna (2000, 670000 ) och (3000, 888750). Tolka lutningen i ord. Hur kan sekantens lutning "tecknas" 3. Vad kostar det att tillverka ytterligare en liter solkräm då man redan tillverkat 4000 liter? Hur kan detta "tecknas" 4. Hur många liter solkräm skall man tillverka för att kostnaden per liter skall bli så liten som möjligt? Hur stor blir literkostnaden? Hur kan detta "tecknas" 5. Hur många liter solkräm skall man tillverka för att kostnaden per liter skall bli så stor som möjligt? Hur stor blir literkostnaden? Hur kan detta "tecknas"