Konikak, formula orokorra

Egilea:
raquelfa

Irristailuak mugituz, konika ezberdinen irudiak lor itzazu

Zenbat grafika mota lortu dituzu? Jarri mota bakoitzaren adibide bat (formula bat) Koefizienteen erlazionen batek mota bereko kurbak ematen al du? Zein? (zein izan behar da koeefizienteen arteko erlazioa elipse bat lortzeko?, esaterako)