Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Kantavektorit

Tason vektorit voidaan esittää kantavektoreiden avulla. Tällä sovelluksella voit tutkia tätä tärkeää lausetta. Yritä esittää vektori v vektoreiden w ja z avulla. Vektorin v päätepistettä voit liikuttaa säätimillä a ja b. Vektorit rw ja sz säädetään puolestaan säätimillä r ja s. Tutki tapaukset (a, b) = (2, 1), (-3, -2) ja (2; 3,5). Mitkä ovat tällöin r ja s arvot? Merkitse kyseiset arvot vihkoosi.