Optimització 01

Es disposa d'una tela metàl·lica de 100 metres de longitud per cercar una regió rectangular. Quines han de ser les dimensions del rectangle (x i y), per tal que l'àrea del romboide format per la unió dels punt mitjans dels costats del rectangle, sigui màxima?