Periodisk bølge.

Periodisk bølge Undersøg hvad parametrene A, f og fase betyder for bølgen. Undersøg, hvad der bestemmer svingningstiden, T.
Spørgsmål 1) Skru på skyderen, der ændrer værdien af amplituden, A. Hvad betyder A for grafen? 2) Skru på skyderen, der ændrer værdien af frekvensen, f. Hvad betyder f for grafen? 3) Skru på skyderen, der ændrer værdien af fasen. Hvad betyder fasen for grafen? Svingningstiden, T, for bølgen er den tid, der går mellem to toppe på grafen. 4) Hvad skal du skrue på, for at ændre svingningstiden? 5) Hvad er svingningstiden, når f=1? Hvad er svingningstiden, når f=0.1? Hvad er svingningstiden, når f=10? Hvad er sammenhængen mellem f og T?