Baumol-Tobinův model transakční poptávky po penězích

Tento graf vám pomůže porozumět optimalizaci, která stojí za poptávkou po pěnzích.
Použití: V levém panelu můžete měnit tři veličiny:
  • úrokovou sazbu
  • reálné náklady na prodej obligací gamma
  • roční spotřebu c
Když je změníte, změní se křivky příslušných nákladů a optimální doba mezi prodeji obligací. Pravý panel ukazuje, kolik peněz drží náš subjekt v každém okamžiku. Co zkusit: Sledujte, jak se změní jednotlivé náklady, optimální doba držby peněz, maximální a průměrná držba peněz, když se změní úroková sazba, reálné náklady na prodej obligací a požadovaná spotřeba.