Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Aproximació al nombre Pi

Aquí podreu observar una aproximació al nombre Pi. Hi ha un cercle i dos polígons regulars: el primer té un perímetre de 3 diàmetres i el segon de 4 diàmetres. Si els superposeu al cercle podreu veure que el perímetre del primer és més petit que la circumferència i en canvi el del segon és més gran. Així doncs podem assegurar que el nombre Pi serà un nombre entre 3 i 4.
Podeu moure els punts lliscants per canviar el valor del diàmetre del cercle i el nombre de costats dels polígons. També podeu moure els polígons i el cercle per poder-los superposar.