Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Množina vrcholů obvodových úhlů

Příklad

Sestroj trojúhelník ABC, kde vc= 5 cm, tc = 7 cm, .