Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

A19. La ferramenta Bisectriu (1)

Dibuixeu la bisectriu "b" de l’angle "α" La bisectriu és la recta que divideix l’angle en dues part iguals. 1r. Activeu la ferramenta "Bisectriu" Toolbar Image. 2n. Cliqueu els tres punts que defineixen les semirectes i no oblideu que el vèrtex ha de ser el segon clic. 3r. Anomeneu "b" a la recta bisectriu. Si tot està correcte tindreu 10 punts Dues rectes secants defineixen 4 angles, per això tenen dues bisectrius. Si cliqueu les semirectes, la ferramenta "Bisectriu" Toolbar Image les interpreta com a rectes i mostra dues bisectrius. Les dues fletxes semicirculars situades en la part superior dreta de la finestra gràfica permeten reinicialitzar l’activitat. Si l’activitat està correcta tindreu 10 punts de forma automàtica.