Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Parabelns ekvation

Author:
Lin Loi
Demonstrera hur man kan härleda en parabels ekvation genom att sätta att avståndet från fokus till punkt på linjen är lika med avståndet från punkten på parabeln till styrlinjen