Зад.1

Дадена е права триъгълна призма с височина 2,6 cm и основа правоъгълен триъгълник с дължина на катетите съответно 3 cm и 4 cm и хипотенуза 5cm. Намерете сбора от лицата на : а) околните стени на призмата б) всички стени на призмата.