Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

D8. La simetria identitat

Per entendre la simetria identitat no cal fer res La identitat és com el zero en la suma o la unitat en la multiplicació. En matemàtiques es diu que és el neutre de les transformacions. Com no has de fer res ja tens 10 punts. Tots els objectes tenen com a mínim la simetria "IDENTITAT" Les dues fletxes semicirculars situades en la part superior dreta de la finestra gràfica permeten reinicialitzar l’activitat. Si l’activitat està correcta tindreu 10 punts de forma automàtica.