Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Řezy/T4 - KOMÍN/Vysvětlení

TRIK 4 - KOMÍN (KOUTOVÝ BOD V NEKONEČNU) (Rovina řezu je dána třemi body P, Q, R a spojnice dvou z nich je rovnoběžná s hranou tělesa (nebo v ní leží): Je-li spojnice dvou zadaných bodů řezu rovnoběžná s hranou tělesa (nebo v ní leží), potom třetím bodem řezu veď s touto spojnicí rovnoběžku.