Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Vectors en el pla

Els vectors els representem com a fletxes amb un punt origen i un punt extrem. Les component d'un vector es poden obtenir restant Extrem menys Origen. Vectors amb components iguals direm que són equivalents.
Moveu els punts A, B i C per obtenir els següents vectors i representeu-los a la llibreta: 1) Vector d'origen A(3,-4) i extrem B(6,4). Quines components té? 2) Vector equivalent a l'anterior amb origen en el punt C(0,0) 3) Vector de components (4,-3) i origen en A(2,2) 4) Vector de components (-3,-3) i origen A(4,-2) 4) Vector de components (-3,-3) i origen A(4,-2)