Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Ympyrän yhtälön muodostaminen

Jana AB on ympyrän halkaisija. Voit muuttaa ympyrän paikkaa ja sädettä liikuttamalla pisteitä A ja B. Piste D on ympyrän kehän piste. Kehäkulma pisteessä D on suora. Mitkä yhteys on suorien kulmakertoimilla, kun suorat kulkevat pisteiden A ja D sekä B ja D kautta? Muodosta ehdon avulla ympyrän yhtälö.