Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Exempel 4 sid 114-115 i Ellips 4

Författare/skapare:
Jeanette Holmlund-Hampf
Område(n):
Ellips, Matematik
En enkel illustration av exempel 4 sid 114-115 i Schilds Ellips 4. För vilka värden på parametern a har de två linjerna högst en gemensam punkt, ingen gemensam punkt (parallella) eller minst två gemensamma punkter (dvs är samma linje).