Funkcja liniowa - równanie odcinkowe prostej

Materiał demonstrujący zachowanie się równania odcinkowego prostej, przy zmianie wartości odpowiednich jej współczynników Spróbuj sam: Poruszaj suwakami z wartościami a i b i obserwuj zachowanie się prostej.
  • Kiedy możemy mówić, że równanie odcinkowe jest funkcją?
  • Kiedy wykres przedstawia funkcję rosnącą, a kiedy malejącą?
  • Kiedy wykres przedstawia funkcję bez miejsca zerowego?
  • Jeżeli oba parametry ustawimy na 0, to czy dostaniemy wykres funkcji z miejscem zerowym?
  • Czy jesteś w stanie tak ustawić parametry a i b, aby wykres był prostopadły do osi X?
  • Jaki jest związek parametru b z punktem B?
  • Jaki jest związek parametru a z punktem A?