Fotocella vizsgálata (I-U grafikon)

Szerző:
orbanii
Témák:
Grafikon
Egyes anyagokból fény hatására elektronok lépnek ki. Ilyen anyag a fotocella fotokatódja is. A fotocellán áthaladó áram erőssége adott feszültség esetén arányos a fény erősségével. A fotokatódból kilépő elektronok enerigája a besugárzott fény hullámhosszától függ. Adott megvilágítás mellett a fotoáram erőssége az elektródák közötti feszültségtől függ. Cél ez utóbbi két mennyiség közötti összefüggés grafikon segítségével történő vizsgálata.