Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Equació vectorial de la recta

- Les coordenades només prenen valors enters - Pots moure el punt A (lliurement) i P(en la recta) - Pots moure l'extrem del vector a - Pots reiniciar utilitzant el botó de dalt a la dreta