Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Vindens hastighedsfordeling (Weibullfordeling)

Weibullfordeling

Vindens hyppighedsfordeling

Ud fra målinger har man fundet hyppighedsfordelingen for vindhastigheden. Denne fordeling kaldes Weibullfordelingen Pk(v) = k/c*(v/c)^(k-1)*exp(-(v/c)^k) Pk(v) er sandsynligheden for vindhastigheden v v er vindhastigheden i m/s k er formfaktoren c er skalafaktoren Formfaktoren k og skalafaktoren c afhænger af højden og ruhedsklassen. Formfaktoren og skalafaktoren kan slås op i et vindatlas.