FUNCIONS, SO I MÚSICA

Amb aquesta aplicació pots investigar la relació de les funcions que representen l'escala cromàtica musical.

  • Pots visualitzar les funcions d'ona en funció del temps de tres sons independents i la suma de dues i de tres funcions.
  • Selecciona les diferents funcions per a visualitzar-les.
  • Utilitza els botons de selecció per a escoltar el so que representen.
1. Quins paràmetres canvien quan modifiques la nota i el volum? 2. Quina relació hi ha entre les notes diferenciades per una o més octaves? 3. Què passa quan sumes dues funcions que tenen una freqüència lleugerament diferent? 4. Pots fer sonar una tercera? Quina forma té? 5. Pots fer sonar un acord? Quina forma té?