Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Dynamisk arbejdskort om spejlinger

Målet med denne opgave er, at eleverne prøver at spejle en figur, ABCD, så den kommer til at ligge i både 1., 3. og 4. kvadrant. Eleverne skal kunne spejle figuren, og beskrive hvad der sker under de 3 spejlinger.