Sličnost trokuta - zadatak 3.

Pomaknite točku E tako da trokuti ABC i DEC budu slični prema odgovarajućem poučku o sličnosti trokuta.

Odaberite točan odgovor

Trokuti CDE i ABC su slični jer ...

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
  • C
Provjeri moje odgovore (3)