Řezy/T5 - ŠÍP/Vysvětlení

TRIK 5 - ŠÍP (Rovina řezu je dána třemi body P, Q, R, ale řez nelze dokončit pomocí T1+T2+T3+T4.): Spojnice dvou bodů řezu, která neleží v rovině stěny, tvoří ŠÍP. Pomocí pomocné roviny proložené šípem (PORO) najdi bod, kde se ŠÍP zapíchne do roviny té stěny, v níž už znáš nějaký bod řezu. Tím dostaneš v této stěně další bod řezu a můžeš nasadit T1 - SPOJOVÁNÍ!