Fonksiyondan türev eğrisine

türev eğrisini inceleme

videoda kullanılan çalışma sayfası

Dilediğiniz fonksiyonu girip bu fonksiyonun türevinin nasıl bir eğri ile temsil edilebileceğini anlamaya çalışınız. Size örnek olarak verilen fonksiyondan başlayabilirsiniz. Sürgü yardımı ile x ekseni üzerindeki noktayı kontrol edebilirsiniz. * (a,f(a)) noktasında eğriye çizilen teğeti gösterip teğetin eğiminin pozitif-negatif değer alması, 0 değerini alması, artan veya azalan eğimlere sahip olması durumlarından yararlanarak tahmininizi yapılandırın. Araç çubuğundaki "taslak eğri çizme" aracı yardımı ile tahmininizi çizebilirsiniz. * Eğimi ve a bağımsız değişkenine karşılık eğimi ordinat kabul eden noktayı göstererek tahmininizi kontrol edebilirsiniz.