Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Elementa I.12: Normaalin konstruointi pisteen kautta

Eukleideen Elementan lause I.12: Normaalin konstruointi suoran ulkopuolisen pisteen kautta. Klikkaa nuolista lauseen todistus vaihe vaiheelta.