Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

interkwartielafstand

De variatiebreedte zegt enkel iets over de grootste en de kleinste waarde, ook al is die uitzonderlijk. Bij de kwartielen kijken we naar de middelste helft van de waarden. Het eerste kwartiel Q1 is het (n+1)/2e getal. Een vierde van alle waarden is kleiner dan Q1. Het derde kwartiel Q3 is het 3.(n+1)/2e getal. Een vierde van alle waarden is groter dan Q3. De interkwartielafstand = Q3 - Q1  De helft van alle waarden ligt tussen Q1 en Q3.  De interkwartielafstand geeft de spreiding van de middelste helft van alle waarden.