Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Poissonova razdioba

Zadatak

U nekoj tvornici u jednom danu proizvede se prosječno 24 neispravna proizvoda. Izračunajte vjerojatnost da se  zadanog dana proizvede ...
  • točno 16 neispravnih proizvoda.
  • manje od 19 neispravnih proizvoda.
  • najmanje 36 neispravnih proizvoda.
  • između 20 i 30 neispravnih proizvoda.

Upute

Upute

1.Izaberite Poissonovu razdiobu iz padajućeg izbornika. Napomena: Tablica s vjerojatnostima P(X  k) će  se kreirati automatski.
2.Promijenite parametar u 24, jer je to prosječan broj neispravnih proizvoda proizvedenih po danu.
3. Koristite tablicu kako biste odredili vjerojatnost P(X = 16).
3.Toolbar ImageIzračunajte vjerojatnost P(X  18) koristeći gumb Jednostrani lijevi. Napomena: 'Manje od 19' znači '18 ili manje neispravnih proizvoda'.
4.Toolbar Image Izračunajte vjerojatnost  P(36  X) koristeći gumb Jednostrani desni. Napomena: Trebate odrediti zbroj vjerojatnosti proizvodnje 36 ili više neispravnih proizvoda.
5. Toolbar Image Izračunajte vjerojatnost P(20  X  30) koristeći gumb Interval.