Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Linjära samband och modeller. Koldioxidhalten

Utifrån er tabell skall ni försöka hitta det linjära samband som bäst överensstämmer med nedanstående mätpunkter.När ni bestämt det linjära samband på formen y=kx+m ritar ni in detta genom att skriva in sambandet i inmatningsfältet längst ned. Genom att klicka på återställningssymbolen i koordinatsystemet övre högra hörn kan man återställa övningen och därmed få bort den ritade grafen Fotsätt sedan att besvara frågorna i er arbetsuppgift