Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Euklidova věta o odvěsně

Mějme pravoúhlý trojúhelník s pravým úhlem u vrcholu . Sestrojme výšku na stranu , její patu nazvěme . Délku úsečky nazvěme . Pak platí: .

Důkaz

Z Pythagorovy věty pro trojúhelník : Za pomocí Eukleidovy věty o výšce upravíme na: Vytkneme : Sečteme: