Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Areal af trekanter

Forfatter
male75241
Nu skal du prøve at beregne af arealet af disse figurer. Hvad gør man når en firkant ikke er helt fyldt ud???? Skriv først dine gæt ned på papiret ud for det rigtige bogstav. Bagefter trykker du "tjek svaret" for at se om du har regnet rigtigt.