BEKTOREAK lehenengo ariketa

Autor:
jonelanda
A-Bektoreen arteko eragiketak. Asmatu bi bektore eta egin gragikoki berraien arteko bi eragiketa u (3,3) eta v(3,-1) bi bektore izanda, eragiketak:      w=u+v=(3+3,3-1)=(6,2) irudian gorriz      a=u-v=(3-3,3+1)=(0,4) irudian urdinez B- Biderkadura eskalarraren esanahi geometrikoa. u.w=(2,4).(7,6)=14+24=38 Irudiko lauki zuzen horren azalera 38koa zergatik da? azaldu AZALERA=oinarria*altuera Laukizuzen baten azalaera ¡oinarria*altuera eginez neurtzen da. Oinarria w bektorea dela erraz ikusten da. Beste aldetik, A puntutik H puntura dagoen distantzia u bektorearen luzera da. H zuzenak erditzen duen karratu bat ikus daiteke, eta dakigunez karratuen 4 aldeak berdinak dira. Beraz u lau aldeen luzera izango da. Horregatik u*w eginda laukizuzenaren azalera aterako dugu, 38 dena.