Jednakostraničan trokut s okomicama

Na stranicu AB jednakostraničnog trokuta ABC odabrana je točka M, bliže vrhu B. Iz točke M spuštena je okomica na stranicu BC ( nožište okomice je točka P), iz točke P spuštena je okomica PQ na stranicu AC ( nožište Q ) , te napokon iz Q okomica QR na stranicu AB ( nožište R ). Uz koji će položaj točke M četverokut MPQR imati najveću površinu ?