At undersøge eller beskrive en funktion

Sprog på tværs af forskellige slags funktioner

Når vi taler om funktioner, bruger vi ord, som i matematisk sprogbrug tillægges vel definerede betydninger. Mange af disse ord vil vi komme ind på og arbejde med i det forløb, som GeoGebraBogen her understøtter.

Det vi ser efter

Ekstrema: Lokale (alle, blot de stikker ud fra en omegn) og globale (største maksimum, mindste minimum) ekstremer. Monotoniforhold: En funktion kan (i et interval af definitionsmængden) være voksende, konstant eller aftagende. Har den samme monotoniforhold for hele definitionsmængden, siger vi, at funktionen er voksende, aftagende eller konstant. Vi har allerede berørt konstante funktioner som en funktionstype for sig. Nulpunkter: De uafhængige variabelværdier, der giver funktionsværdien 0. På en graf svarer nulpunkter til de steder, grafen skærer x-aksen. Fortegnsvariation: Hvor funktionen ikke er 0, har funktionsværdien et fortegn. Dette fortegn vil være det samme indenfor et interval af defintionsmængden.