Zar Atma Simülasyonu

Zar atma butonunu tıklayınız ve üst yüze gelen sayıların toplamını kaydediniz. Bu işlemi 20 kez yapınız. Alt bölümde yer alan soruları cevaplayınız.
1.) Ne gözlemlediniz? 2.) En çok karşılaştığınız toplam nedir? En az karşılaştığınız toplam nedir? Niçin böyle olduğunu açıklayabilir misiniz? 3.) Simülasyonu 30 kez, 40 kez, 50 kez veya 100 kez denediğinizde gözlemleriniz aynı mı olur? 4.) Gözlemleriniz hakkında nasıl bir sonuca varırsınız? More than 50 Step by Step GeoGebra Tutorials at Math and Multimedia