Površina pravilnog mnogokuta

1.) Pomicanjem klizača n odaberi tri pravilna mnogokuta 2.) Uključi kontrolni okvir Karakteristični trokuti i klizačem RASTVORI prouči odnos površine karakterističnog trokuta i površine pravilnog mnogokuta. 3.) Svakom odabranom mnogokutu izračunaj površinu (provjeri klikom na kontrolne okvire u desnom uglu apleta) Kako računamo površinu pravilnog mnogokuta? (provjeri klikom na kontrolni okvir Zaključak)
NAPOMENA: Klizačem r mijenjaš duljinu polumjera opisane kružnice, a time i duljinu stranice pravilnog mnogokuta. Za precizniji pomak klizača koristiti strelice na tipkovnici. Aplet je dio e-udžbenika "Sličnost i mnogokuti" https://www.geogebratube.org/student/b364307