Transformacións

FORMA E TAMAÑO

Hai tres movementos diferentes que podemos realizar cunha figura xeométrica sen alterar as súas propiedades xeométricas: conservando os ángulos ( a mesma forma) e as distancias ( o mesmo tamaño). Podemos transladala, xirala respecto a un punto e reflectila respecto dunha recta, coma nun espello. Estes tres movementos poden verse a continuación:

Translación, xiro e reflexión

Translación:

A frecha vermella é o que denominamos  vector. Un vector ten unha dirección e un sentido. Se marcas a caixa de verificación verás que todos os vértices do polígono son transladados ao longo do mesmo vector. As frechas grises son todas paralelas. Fai un vector no GeoGebra usando a ferramenta Vector entre dous puntosToolbar Image . Fai unha translación  usando a ferramenta Translación dun obxecto segundo  un Vector Toolbar Image . Preme no obxecto que queremos transladar e, a continuación, sobre o vector. O obxecto en si non é transladado, pero créase unha copia transladada do obxecto.

Simetría respecto a unha recta

Ao activar a casiña de verificación amosánse o punto simétrico de cada vértice do polígono e os segmentos que os unen. Cada un destes segmentos ten unha dirección perpendicular á recta e as distancias entre cada punto e o seu simétrico respecto do eixe de simetría, son iguais. Para reflectir un obxecto coa ferramenta Reflectir obxectos segundo unha recta Toolbar Image, fai clic no obxecto e a continuación sobre a recta.

Simetría respecto dunha recta

Rotación respecto dun puntoPara xirar un obxecto respecto dun punto precisamos un ángulo e un centro de xiro. 

  • Utiliza a ferramenta Segmento entre dous puntos Toolbar Imagepara debuxar dous segmentos cun vértice común A.
  • Elixe a ferramenta Ángulo Toolbar Image. Fai clic nun dos segmentos e a continuación no outro. O ángulo  amósase na vista gráfica.
  • Crea outro obxecto, un polígono ou un círculo.
  • Coa axuda da ferramenta Rotar obxecto arredor dun punto Toolbar Image, fai clic no obxecto a rotar, a continuación clic no punto A e por último no ángulo   . Podemos facer clic  na vista gráfica ou na vista alxébrica.