Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Triangles - Construcció d'un triangle donats els costats.

Aquesta construcció permet escollir la longitud dels tres costats a, b i c d'un triangle. (suposarem que a és el més llarg) Es tracta de distingir-hi els tres casos:
  1. a > b + c
  2. a = b + c
  3. a < b + c