Integrál bevezetése közelítőösszegek segítségével

Szerző:
tother
Az ábra segítségével egy függvény görbéje alatti terület nagyságát becsüljük az [A,B] intervallumon. Az alsó közelítőösszeg a görbe alatti téglalapok területének összege, a felső közelítőösszeg a a görbén túlnyúló téglalapoké. Az integrál a görbe alatti terület valódi értéke.