Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Copia de Graniastosłupy i ostrosłupy prawidłowe na jednym modelu

Wykorzystaj dostępne narzędzia do zaznaczenia przekrojów. Używając punktów na okręgach zmieniaj położenie bryły. Możesz zmieniać liczbę wierzchołków bryły i jej wielkość używając suwaków.
Inspiracją do stworzenia tego apletu natchnął mnie pan Jerzy Mil. Dziękuję.