Tärkeä raja-arvotulos

Tekijä:
Anna Kairema
Sovelmassa ja siihen liittyvissä tehtävissä osoitetaan yksi analyysin tärkeimmistä raja-arvoista: .
Tehtävät: Tehtävä 1. Palauta mieleen, mitä tarkoittaa, että sini on pariton funktio ja kosini on parillinen funktio. Tehtävä 2. Perustele funktioiden parillisuuden ja parittomuuden avulla: arvio on voimassa myös kulmille . Tehtävä 3. Hyödynnä saatuja arvioita ja perustele analyysin yksi tärkeimmistä raja-arvotuloksista: