Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Toisen asteen polynomifunktion kertoimet: a, b ja c

Tutki kertoimien a,b, ja c vaikutusta funktion kuvaajan muotoon. Näet samalla: [] Funktion lauseekkeen [] Funktion kuvaajan [] y-akselin leikkauspisteen [] Mahdolliset x-akselin leikkauspisteet